ابزار وبمستر

گروه مهندسی سیماپردازش >> خبرها و رویدادها >> مشروح خبر

مشروح خبر

موفقيتي ديگر براي شرکت VIVOTEK


شرکت VIVOTEK ارائه دهندهسيستم هاي نظارت تصويري تحت شبکه اخيراً از افتتاح دفتر جديد خود در مکزيک خبر داده است.
 

 VIVOTEK با برپايي اين دفتر حضور خود را در منطقه پر رنگ تر ساخته و امکان دسترسي بيشتري را به بازار آمريکاي لاتين فراهم و نيز فضاي رقابتي گسترده اي را ايجاد نموده است.
 

 آقاي William Ku معاون مديريت عامل VIVOTEK با ابراز خشنودي از افتتاح اين دفتر بيان مي نمايد که ويوتک به عنوان يک شرکت بين المللي با سابقه بالاي 16 سال فعاليت در بازار سيستم هاي حفاظتي نظارتي تحت شبکه توانسته با توسعه دفاتر محلي خود در سطح جهان همچون هند، هلند و آسياي شرقي هم اکنون در مکزيک ارتباطات محلي را گسترش دهد و تجارت بالقوه اي را در بازار آمريکاي لاتين فراهم نمايد. 
 

 ويوتک همچنين براي ايجاد يک شبکه مهم ارتباطات تجاري به استخدام نيرو و جذب استعدادهاي متنوع مهم خواهد پرداخت و براي رشد هرچه بهتر مشتريان دوره هاي آموزشي را در اين منطقه فراهم خواهد آورد.